RALIS » Přepravní stojany pro přívesy
Přepravní stojany pro přívěs

přepravní stojan na přívěs

Výhody produktu:

- skvělý pomocník při přepravě dlouhých tyčových materiálů a desek na přívěsech, jejichž délka je menší, než přepravovaný materiál/prkna,trámce,latě,jekly, trubky, OSB desky, atd./

- stojan připomíná zahrádku na osobní automobil

- velkou výhodou je snadné připevnění nákladu a následné zvýšení bezpečnosti při přepravě a posun těžiště vleku co nejvíce k tažnému autu

- další výhodou je snadná manipulace při nakládce a vykládce za použití vysokozdvižného vozíku

- mimo vlek může posloužit i jako organizér ve skladu nebo na manipulačních plochách

 

Popis zařízení:

- stojan se skládá ze dvou nebo více segmentů, které slouží k podložení přepravovaného materiálu nad úroveň postranic vozíku, pospojovaných      trubkovými pažnicemi pro vymezení jejich vzdálenosti od sebe. Segmenty jsou samy o sobě stabilní a pažnice mají jen podpůrný charakter.

- stojan musíme chápat jako součást nákladu vleku, který bezpečnosti může pomoci pouze za předpokladu pečlivé fixace samotného stojanu k přívesu a při dodržení všech zásad obecně platných pro zabezpečení přepravovaného nákladu.

- pro přepravu tyčových materiálů s malým třením jako jsou trubky a tyče je stojan vybaven na předním segmentu ocelovým dorazem, vysunutým nad oj přívěsu tak, aby v případě nutnosti dobrždění tažné soupravy nedošlo k vyklouznutí těchto materiálů ve směru k autu a nedošlo k jeho poškození nebo úrazu

-!!! nikdy nepokládejte přepravovaný materiál na tento doraz, trubky a tyče vždy stahujte při přepravě pevně k sobě